ACADEMIAS DE FLAMENCO

フラメンコ 学校

KOMATSUBARA YOKO
4-34-13, Koenji Minami, Suginami-ku, Tokyo.166
tel: 03-3314-2568 

ESTUDIO KOJIMA
2-22-4, Nishiazabu, Minato-ku, Tokyo.106
tel: 03-3498-4512 fax: 03-3498-5442

ATLIER LA DANZA
B2, Yoshimi Bldg., 3-13-8, Takata, Toshima-ku, Tokyo166
Tel: 03-3980-5658

ESTUDIO ARCO IRIS
Tel: 075-721-3358 fax: 075-721-3359

ACADEMIA DE FLAMENCO
4-28-7, kamimeguro, Meguro-ku, Tokyo.153
tel: 03-3715-9281

TEZUKAYAMA STUDIO
4-4-39, Tezukayama Nishi, Sumiyoshi-ku, Osaka.558
tel: 06-671-1370

ARTE FLAMENCO
Tel: 03-3715-9650 fax: 03-3715-9005

ESTUDIO CADENA FLAMENCA
Fax: 03-5454-3689

TERESA HAYASHI / ESTUDIO FLAMENCO
3-8-6, Shimo Meguro, Meguro-ku, Tokyo.153
tel: 03-3712-4730


Back to Spain Menu

Back to HomePage